Posted by on דצמ 30, 2012 in הכנה לקולונוסקופיה | 1 comment

הכנה לקולונוסקופיה הינה תהליך ראשוני ומחייב, לקראת בדיקת הקולונוסקופיה עצמה. הבדיקה היא קריטית למגזרים מסויימים באוכלוסייה, עליהם נדבר בהמשך המאמר, וההכנה המקדימה לה קריטית לביצוע בדיקה תקינה. אך מדוע רבים מאתנו נוטים לדחות אותה על הסף? חשיבות הבדיקה בדיקת קולונוסקופיה הינה בגדר חובה בקרב מגזרים אשר הגיעו לגיל 50 ו/או עברו אותו, ומשמשת הן למניעה והן לאבחון...

לקריאה בהרחבה