Posted in בלוג

מטופלים אשר זקוקים לטיפולים רפואיים, מחפשים את הרופא הטוב ביותר שיש לו את הניסיון המקצועי המתאים ביותר לבעיה הרפואית ולא פחות חשוב, את בית החולים שיספק להם טיפול רפואי ברמה גבוהה.

איכותו של ציוד רפואי לבתי חולים משפיעה על איכות הטיפול הרפואי שמקבלים המטופלים בבתי החולים. בעזרת ציוד ברמה גבוהה יכול הצוות הרפואי לאבחן טוב יותר בעיות רפואיות, להחליט על טיפול מותאם אישית ובסופו של דבר, בעזרת טיפול בציוד איכותי, להביא להחלמת המטופל ושיקומו.

 

איכות ציוד כיתרון יחסי לבית החולים

איכות הציוד הרפואי הוא אחד הפרמטרים למדידת יתרון תחרותי של בית חולים אחד על פני בית חולים אחר במספר היבטים:

תהליכי אבחון בעיות רפואיות. ציוד רפואי בתחום אבחון מחלות ובעיות רפואיות עשוי להיות גורם מרכזי להצלת חייהם של מטופלים מסוימים. איכות הציוד המשמש לאבחון כמו סורקים ומכשירי CT ועוד, מאפשרת דיוק בצפייה בממצאים ובניתוח הנתונים שעולים בתהליך האבחון. איכות האבחנה מסייעת לצוות הרפואי להגיע להחלטות בדבר תהליך הטיפול המתאים.

מכשור לתהליכי טיפול. רבים הם הטיפולים הרפואיים הנערכים באמצעות מכשור רפואי. כמעט בכל תחום רפואי יש מכשור המשמש לתהליכי הטיפול והריפוי. לאיכות ולעמידה בתקנים מחמירים של איכות משמעות קריטית במהלך טיפולים. מכשור לא תקין או לא מתאים עלול לסכן את חיי המטופלים.

ציוד לתהליכי שיקום. תהליכי שיקום ממחלות ומפציעות מלווים בטיפולים שמסייעים למטופלים להתאושש ולהתחזק לאחר תקופת המחלה. בקטגוריה זו ניתן למצוא מכשירים פיזיותרפיים, מכשירים לשיקום הלב ועוד. ציוד משוכלל לתהליכי שיקום תורם להחלמה מהירה יותר של המטופל.

טיפול רפואי שוטף. ציוד רפואי נמצא בסביבה המיידית של מטופלים השוהים בבית החולים. מיטות, עגלות טיפול וכן אביזרי טיפול נפוצים כמו כפפות חד פעמיות, מזרקים, מכשירים למדידת לחץ דם, א.ק.ג. וחום, בדיקות עיניים, אף אוזן גרון ועוד. בעזרת ציוד איכותי ניתן לתת טיפול יעיל, מדויק בתנאים היגייניים לטובת המטופלים ולטובת הצוות המטפל.

איכות הצוות הרפואי. הכנסת ציוד רפואי לבתי חולים מתקדם וחדשני יגרום להתמקצעות של הצוות הרפואי. כדי להפעיל אותו, לנתח את הנתונים שהוא מספק ולתחזק אותו כראוי יידרש הצוות הרפואי להשתלמויות מקצועיות בשיטות האבחון והטיפול האפשריות המגולמות בשימוש בציוד. באופן זה תעלה הרמה המקצועית של הצוות הרפואי בבית החולים.

תקני איכות. ציוד רפואי לבתי חולים חייב לעמוד בתקני איכות מחמירים. קיימים בעולם גופי תקינה הקובעים את הדרישות עבור הציוד הרפואי. הבטחת איכות של ציוד בית החולים ועמידה בדרישות הרגולציה בעניין זה מצביעה על גישתו של בית החולים לגבי החשיבות באיכות הציוד.

 

לסיכום, ציוד רפואי ברמה גבוהה עושה את ההבדל בכל הקשור לאיכות מכלול הטיפולים הרפואיים בבתי החולים. ציוד איכותי משפר את ביצועי הצוות הרפואי, את השלבים של תהליכי האבחון והטיפול ומשפר את השירות שניתן למטופל במהלך שהייתו בבית החולים. למתרפאים ולמטופלים יש היום את הכלים להבחין בציוד רפואי איכותי שכזה, העיניים ביקורתיות יותר ולכל פרט יש היום משמעות מכרעת.